အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း(၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲခြင်းအတွက် ကျောင်းသား/သူများနှင့် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်ခြင်း

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပသော အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲခြင်းအတွက် ကျောင်းသား/ သူများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေး ကို (၂၃.၁၂.၂၀၂၀)ရက်နေ့ (နံနက် ၉;၀၀ နာရီ) တွင် Virtual စနစ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ ဆရာသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းအသီးသီးမှ ကျောင်းသား/သူ များတက်ရောက်ခဲ့ရာ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးကဏ္ဍအတွက် အစိုးရနည်း...