နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)ကို၂၀၀၉ခုနှစ်၊မေလ(၅)ရက်နေ့တွင်စတင်ဖွင့် လှစ်ခဲ့ပါသည်။ဤကျောင်းအဆောက်အဦနေရာသည်မူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ရန်ရည်ရွယ် ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန(ယခုပညာရေးဝန်ကြီးဌာန)မှ လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပြီး အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။