ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း Handgel များပြုလုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းပေးဆောင်ရွက်ခြင်း

ကိုဗစ်-၁၉ ကာလအတွင်း အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း (နေပြည်တော်)၏ ဆရာ/ဆရာမ များ၊ ကျောင်းသား/သူ များနှင့် ဝန်ထမ်းများအားလုံး အသုံးပြုရန် အတွက် ဓာတုဗေဒဘာသာရပ်မှ ဦးဆောင်၍ Handgel များပြုလုပ်ခြင်းကို သင်တန်းပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။