တတိယအကြိမ်နှင့်စတုတ္ထအကြိမ် အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် အောင်လက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို (၇.၁.၂၀၂၃ နှင့် ၈.၁.၂၀၂၃)နေ့များတွင် ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားတွင် အောင်လက်မှတ် တက်ရောက်ယူသူ ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူ (၁၀၉)ဦးနှင့် အဝေးရောက်ယူသူ (၉၉)ဦး ရှိပါသည်။