လျှပ်စစ်နည်းပညာသင်တန်း

လျှပ်စစ်နည်းပညာဖြင့် လျှပ်စစ်ပတ်သက်သော ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် ခလုတ်(၁) လုံး၊ မီး(၁) ပွင့်မှ အစ မော်တာများ၊Transformer  များထိ (၁) ခုချင်း (၁)လုံးခြင်းစီအတွက် အသေးစိတ် သင်ကြားပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။

အိမ်သုံးအဆောင်အယောင်များဖြစ်သည့် မီးဖို၊ မီးပူ၊ ပေါင်းအိုးများ သင်ကြားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းခြင်း နည်းစနစ်များအား ယခင်အသုံးပြုနည်းများနှင့် မတူဘဲ ယခုပြဌာန်းထားသော နည်းစနစ်များအား ကျောင်းသူ / သားများအား မျှဝေပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။