ပုံမှန်သင်တန်းလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်များ

လျှောက်လွှာတင်ရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်များ

  • အဌမတန်း (အခြေခံပညာအလယ်တန်း)အောင်မြင်ကြောင်းထောက်ခံစာ (မူရင်း)
  • မိဘနှစ်ပါးနှင့် ကျောင်းသား၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • ရဲစခန်း (သို့မဟုတ်) ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာ(မူရင်း)
  • ပတ်စပို့ဓာတ်ပုံ ( )ပုံ  ( ၁လက်မ  X ၁လက်မခွဲ ဆိုဒ်) (နောက်ခံအပြာ၊အင်္ကျီအဖြူ၊ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့် နားကပ်ပန်ခြင်းလုံးဝ(လုံးဝ)ခွင့်မပြု)