ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သောကာလတိုသင်တန်းများ

အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်း(၂၀၁၉-၂၀၂၀)

အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် ဒက္ခိဏမြိုနယ် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မြင့်ဦး တို့ပူးပေါင်း၍ အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းကိုထူချွှန်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း(လယ်ဝေးမြို့နယ်)တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ။ဧပြီလ(၁၁) ရက်နေ့အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် လယ်ဝေးမြို့ နယ် ဧလာကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း၍ အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာသွယ်တန်းခြင်းသင်တန်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ။မေလ(၁၁) ရက်နေ့အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော် မင်းလှိုင်ပူးပေါင်း၍အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာသွယ် တန်းခြင်းသင်တန်းကို၂၀၁၉ ခုနှစ် ။ဇွန်လ(၂၄) ရက် နေ့ အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် ဥတ္တရသီရိ မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော် မင်းလှိုင်ပူးပေါင်း၍အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာသွယ် တန်းခြင်းသင်တန်းကို၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ဉတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ချင်းရွာတွင်(ဒုတိယအကြိမ်) အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။
အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)နှင့် တပ်ကုန်းမြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော် တင့် ပူးပေါင်း၍အိမ်တွင်း လျှပ်စစ်ဝါယာသွယ် တန်းခြင်းသင်တန်းကို၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် တပ်ကုန်းမြို့၊ မိုဃ်းကောင်းဓမ္မာရုံတွင်အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ် နိုင်ခဲ့ပါသည်။