သင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနား

အခြေခံလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း၊အပတ်စဉ်(၁၉)၊သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို အစိုးရနည်းပညာအထက်တန်းကျောင်း(နေပြည်တော်)တွင် (၂၆.၉.၂၀၂၃)နေ့၌ ပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။